Suunnittelu

Ajankohtaista

Työskentelemme Erik Bryggmanin ateljeessa Kårenin vintillä. Ajankohtaisia projekteja: peruskoulujen laajennuksia ja peruskorjauksia Turussa, Raaseporissa ja Hyvinkäällä, kerrostalojen linjasaneeraus ja muutos Hyvinkäällä, toimisto- ja varastorakennus Loimaalle ja pihasuunnittelua. Toimistotalon muutos asuinkerrostaloksi Espoon Leppävaarassa valmistui keväällä. Viime vuosina valmistuneita kohteita: Nousiaisten Paijulan koulun muutos, linjasaneeraus HyVa Jussilankatu 16, Taasiakodin muutos Loviisaan, opiskelija-asuntolan korjaus- ja muutostyö / Kåren Turussa, Häävuoren palvelukeskuksen Tyrnikoti, Kårenin Marlirummet ja saunaosasto sekä uusi ravintola, Hyvinkään Martinkadun neuvola, palvelukeskukset ja hoivakodit Espooseen ja Turkuun, senioritalot Espooseen, sekä Turun Kivikartiontien kerrostalojen julkisivujen muutokset ja korjaus, kerrostalojen pihasuunnitelma Turun Kivikartiontiellä, uusia toimitila- ja varastorakennuksia Turkuun, Raisioon ja Kaarinaan sekä liikerakennuksien muutostöitä Turussa ja Raisiossa. Lisäksi työn alla on puurakennusten korjaus- ja muutossuunnittelua Turkuun ja lähialueille. Toimistossamme työskentelee työskentelee 4-6 arkkitehtia ja suunnittelijaa. Jäsenyydet: SAFA, ATL, Luotettava Kumppani.

Rakennussuunnittelu

Työskentelemme sekä tietomalli/3d-ohjelmia että autocad-ohjelmia käyttäen. Mallinnettuja kohteita ovat mm. Palvelukeskus Puistokartano, Mynämäen Tyrnikoti, Kuninkojan kotikeskus, Ajurinkujan asuinkerrostalo, Loimaan Veden toimisto- ja varastorakennus, Kivikukkaron muutokset ja loma-asunto Saimaalle. Revit- ja AutoCadArchitecture-mallinnusohjelmia on käytetty myös Hyvinkään neuvolan, Paijulan koulun ja Marlirummetin saunaosaston suunnittelussa sekä yhteistyökohteissamme Kalasataman keskus ja Skanssin kauppakeskus. 

Tarveselvitys, hanke- ja esisuunnittelu, luonnossuunnittelu, yhteistyö viranomaisten kanssa, rakennuslupa-aineiston laatiminen, työpiirustukset, työmaa-aikainen suunnittelu, suunnittelutyöryhmän vetäminen, pääsuunnittelu – olemme mielellämme mukana hankkeen alusta käyttöönottoon asti. Työskentelemme eri mittakaavoissa. Toiminta-aluettamme on koko Suomi. Asiakkaitamme ovat olleet kunnat, yhdistykset, säätiöt, julkiset laitokset, rakennusliikkeet ja muut yritykset. Yksityisille asiakkaille olemme suunnitelleet omakotitaloja ja laajennuksia. Huolehdimme yhteistyössä kumppanimme kanssa kiinteän sisutustuksen ja kalustuksen suunnittelun lisäksi myös irtokalusteista ja tekstiileistä.

Pääsuunnittelu

Vastaamme hankkeiden pääsuunnittelusta rakennussuunnittelun lisäksi - vaativa vaativuusluokka AA uudis- ja korjausrakentaminen / Fise, pääsuunnittelijakoulutus.

Julkiset rakennukset

 Viime vuosina olemme osallistuneet useisiin peruskoulujen laajennus- ja peruskorjaushankkeisiin: mm. Hannuniitun koulu Turussa, Österbyn koulu Raaseporissa; Paijulan koulu Nousiaisissa, Tapainlinnan koulu Hyvinkäällä. Olemme suunnitelleet myös toteutettuja museo-, paloasema-, ja päiväkotirakennuksia sekä muita oppilaitoksia eri puolelle Suomea - uudisrakennuksia, laajennuksia sekä muutos- ja korjaustöitä.

Terveydenhuollon tilat

Palvelutalojen suunnitteluun liittyy useimmissa kohteissa myös terveydenhuollon tilojen suunnittelua. Lisäksi olemme suunnitelleet Hyvinkään Martinkadun neuvolan, laboratoriotiloja Turun yliopistolle ja Helsingin vesilaitokselle sekä vastaanottotiloja Turun Työterveyslaitokselle, Lempäälän hammaslääkärikeskukselle ja Neuteran neuropsykologiklinikalle Turkuun.

Palvelutalo- ja asuntosuunnittelu

Senioriasuminen, palvelutalot ja ryhmäkodit ovat erityisosaamistamme. Olemme suunnitelleet noin kaksikymmentä toteutettua palvelutaloa: asuntoja itsenäiseen palveluasumiseen sekä tehostetun palveluasumisen ja hoivapalveluiden yksiköitä mm. muistisairaille ja kehitysvammaisille. Meillä on kokemusta palvelutalojen kehityshankkeista sekä muutos- ja korjauskohteista.

Pienimmät asuntosuunnittelukohteemme ovat yksityisasuntojen muutoksia ja laajimmat uusien asuinkerrostalojen kokonaisuuksia. Useita hankkeita on toteutettu tiiviiseen kaupunkiympäristöön näkyvälle paikalle. Suunnittelemme myös omakotitaloja ja rivitaloja.

Toimitilasuunnittelu

Olemme kokeneita toimitilojen suunnittelijoita: mm. toimisto-, laboratorio- ja muita työtiloja yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille. Viihtyisä ja toimiva työympäristö ovat yritysten ja työyhteisöjen menestystekijöitä. Tarjoamme arkkitehtisuunnittelun lisäksi workplace management –palvelua.

Korjausrakentaminen ja kestävä kehitys

Vanhojen rakennusten korjauskohteissa on käytetty alkuperäiseen rakennukseen sopivia ratkaisuja. Esim. Paijulan hirsirunkoiseen kouluun suunniteltiin painovoimainen ilmanvaihto, lautalattiat ja puuaineiset sisäseinien verhoukset. Kesällä 2018 valmistunutta kohdetta esitellään tarkemmin Facebook-sivullamme.

Uuden ja vanhan rakenteen tuominen rinnakkain voi tuottaa elämyksellistä ympäristöä. Tarpeiden ja toimintojen muuttuessa ympäristöä pitää sopeuttaa ja muuntaa - kaupunkiympäristöt tiivistyvät ja kehittyvät monipuolisemmiksi.

Suunnittelun lähtökohtia ovat ekologia, energiatehokkuus, kestävyys ja terveellisyys - kestävä kehitys voi myös näkyä arkkitehtuurissa.

Ympäristön, rakennuksen ja asunnon korjaaminen esteettömäksi: esteetön kulku myös apuvälineiden kanssa sekä aistiesteettömyys.

Yhdyskuntasuunnittelu

Meillä on kokemusta yhdyskunta-, kortteli-, lähiympäristön ja kaavasuunnittelusta mm. Naantalista, Helsingistä ja Kauhajoelta. Rakennussuunnittelu alkaa usein yhteistyöllä kaavoittajan kanssa. Olemme verkostoituneet siten, että kaavoittamatonkin hanke voidaan viedä sujuvasti eteenpäin.

Muu palvelu

Tietomallipalvelu. Kiinteistöjen kehittäminen käyttökelpoisemmiksi, ajanmukaisia tarpeita vastaaviksi, vaihtoehtojen selvittäminen, tarveselvitys ja esisuunnittelu. Tutkimus- ja kehitystyö, innovointi mm. kolmiulotteista mallintamista hyödyntäen. Rakennettuun ympäristöön liittyvät selvitykset. Pienimuotoisten kohteiden rakennuttaminen. Olemme tehneet myös opaste- ja kalustesuunnittelua sekä yritysgrafiikkaa.

Kilpailut ja palkinnot

Palkittuja ehdotuksia arkkitehtuurikilpailuissa: Kööpenhaminan ranta-alueet (kunniamaininta), Kauhajoen keskusta, Rauskan alue, Kalajärven virkistysalue ja Attendon Palvelutalot. Oulun Yliopiston asuntosuunnittelupalkinto.

Tavoitteet

Tärkeä tehtävämme on yhteisen työskentelyprosessin hoitaminen asiakkaan kanssa. Tämä tarkoittaa viestintää, palvelua ja luottamusta. Hyvä ja tiivis yhteydenpito asiakkaan kanssa sekä sitoutuminen tehtävään ja asiakkaan toimintaan ovat osa palvelutoimitustamme. Arkkitehtipalvelun hyvä laatu: toimivat ja tehokkaat suunnitteluratkaisut, virheettömyys, toteuttamiskelpoisuus, rakennuskustannusten kohtuullisuus, aikataulun noudattaminen, häiriötön prosessi ilman konflikteja, valmiin ympäristön haluttu laatu.

Hila

Hila on säännöllinen kiderakenne. Matematiikan käsitteenä hila on järjestetty joukko, struktuuri. Geometriassa hila on suorien tai tasojen muodostama järjestelmä, jossa sama rakenne toistuu. Hila on myös uurrettu lasilevy, joka taivuttaa valoa sekä sauvamaisista osista tehty säleikkö, ristikko, ritilä.